sobota, 1 kwietnia, 2023

Biznes, gospodarka, finanse

Faktura zaliczkowa – kompendium...

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rachunkowym, który stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki na poczet...

Wypowiedzenie umowy o pracę...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku...

Pozyskiwanie klientów do sklepu...

Sklep internetowy to obecnie jedna z najważniejszych form sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest...

Umowa-zlecenie 2023 – kompendium...

Umowa zlecenie to jedna z form współpracy między przedsiębiorcami, która pozwala na świadczenie...
Strona głównaPoradnikiPodatkiCzynny żal: dobrowolne...

Czynny żal: dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Jak uniknąć konsekwencji karnoskarbowych?

Czynny żal to instytucja pozwalająca na uniknięcie konsekwencji karnoskarbowych w przypadku, gdy podatnik nie dopełnił swoich obowiązków podatkowych, takich jak np. złożenie deklaracji podatkowej lub zapłacenie podatku w terminie. Zasadniczo polega on na dobrowolnym przyznaniu się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przed tym, jak naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego udokumentuje je samodzielnie. W artykule przedstawimy kiedy i jak można skorzystać z usługi czynnego żalu oraz jakie są warunki, które trzeba spełnić aby uniknąć kary.

Jak napisać czynny żal?

Aby złożyć czynny żal, należy przygotować pisemne oświadczenie, w którym należy dokładnie opisać popełnione przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, w tym wszelkie okoliczności, które mogły mieć wpływ na jego popełnienie. Oświadczenie powinno zawierać takie informacje jak:

-dane osoby składającej czynny żal -dane identyfikacyjne podatnika, takie jak NIP, REGON lub PESEL -opis niezgodności z przepisami podatkowymi -szczegółowe informacje dotyczące niezapłaconych podatków lub niezłożonych deklaracji -daty, kiedy niezgodności miały miejsce -informacje o przyczynach niezgodności

Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę składającą czynny żal oraz zawierać dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu lub adres e-mail.

Należy pamiętać, że czynny żal powinien złożyć osoba, która jest odpowiedzialna za niezgodności z przepisami podatkowymi, jeśli jednak winy leży po stronie biura rachunkowego to czynny żal składa biuro rachunkowe, natomiast jeśli po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

Oświadczenie należy złożyć w urzędzie skarbowym lub urzędzie celno-skarbowym, który jest odpowiedzialny za daną sprawę. Warto pamiętać, że złożenie czynnego żalu nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności podatkowych.

Jak złożyć czynny żal elektronicznie?

Aby złożyć czynny żal elektronicznie, należy przejść do strony internetowej sądu, w którym chce się złożyć żal. Następnie należy znaleźć odpowiedni formularz i wypełnić go, a następnie przesłać go za pośrednictwem elektronicznego systemu składania dokumentów. Może być wymagane podpisanie elektroniczne lub uwierzytelnienie tożsamości przez bank lub inne instytucje.

Kiedy można skorzystać z czynnego żalu?

Czynny żal jest możliwy do złożenia przez sprawcę przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, szczególnie w przypadku:

  • niezłożenia zeznania podatkowego w terminie,
  • nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • nierzetelnego wystawiania faktur,
  • braku lub nieodpowiedniej zapłaty podatku dochodowego,
  • bezprawnego stosowania obniżonych stawek VAT,
  • bezprawnego stosowania zwolnienia VAT,
  • ukrywania prawdziwej skali prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wyłudzenia zwrotu należności celnej lub pozwolenia celnego.

Kiedy czynny żal jest skuteczny?

Aby czynny żal był skuteczny, podatnik musi przyznać się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przed tym, jak urząd skarbowy lub celno-skarbowy samodzielnie udowodni jego popełnienie lub przed rozpoczęciem przez organy ścigania jakichkolwiek czynności związanych z wykryciem przestępstwa lub wykroczenia.

W przypadku, gdy organ ścigania już rozpoczął czynności, czynny żal może być składany, jeśli organ ten dostarczył podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie czynu zabronionego.

Zapisz się do newslettera

Czytaj także

Faktura zaliczkowa – kompendium wiedzy

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rachunkowym, który stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki na poczet przyszłych usług lub dostaw towarów. Zawiera ona informacje o nabywcy i sprzedawcy, opisie i cenie towarów lub usług oraz kwocie zaliczki i jej uzasadnieniu. Faktura zaliczkowa...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. W przeciwieństwie do rozwiązania umowy z powodu wypowiedzenia, w tym przypadku obie strony dochodzą do porozumienia i zgodnie zawierają umowę o...

Pozyskiwanie klientów do sklepu internetowego. Najlepsze sposoby

Sklep internetowy to obecnie jedna z najważniejszych form sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest dotarcie do klientów z całego świata, bez względu na lokalizację. Jednak pozyskanie klientów i utrzymanie ich lojalności to nie lada wyzwanie. Oto kilka sposobów na pozyskanie...