sobota, 1 kwietnia, 2023

Biznes, gospodarka, finanse

Faktura zaliczkowa – kompendium...

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rachunkowym, który stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki na poczet...

Wypowiedzenie umowy o pracę...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku...

Pozyskiwanie klientów do sklepu...

Sklep internetowy to obecnie jedna z najważniejszych form sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest...

Umowa-zlecenie 2023 – kompendium...

Umowa zlecenie to jedna z form współpracy między przedsiębiorcami, która pozwala na świadczenie...
Strona głównaPoradnikiKadryOkres wypowiedzenia -...

Okres wypowiedzenia – ustalenie jego daty początkowej i końcowej

Okres wypowiedzenia to czas, w którym pracodawca lub pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę za pomocą wypowiedzenia. W Polsce, w zależności od rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracy, okres wypowiedzenia może wynosić od jednego do trzech miesięcy. Przepisy prawne określają również, kto jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia oraz jakie są warunki, jakie musi spełnić wypowiedzenie, aby było ważne.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to formalne oświadczenie, za pomocą którego jedna ze stron umowy o pracę (pracodawca lub pracownik) informuje drugą stronę o swoim zamiarze rozwiązania umowy o pracę z końcem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne, jeśli zostanie złożone zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi tej kwestii. W Polsce przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę znajdują się w Kodeksie pracy.

Aby napisać ważne wypowiedzenie umowy o pracę w Polsce, należy zastosować się do następujących zasad:

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie, z zachowaniem formy pisemnej. Można je złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przesłać drogą elektroniczną (np. e-mailem).
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać informację o dacie jego złożenia oraz o dacie, do której umowa ma być rozwiązana.
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być podpisane przez osobę, która je składa.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, powinno ono zawierać przyczynę wypowiedzenia (jeśli jest taka obowiązek).

Oto przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę:

„Szanowny Panie/Pani

Z poważaniem informuję, że wypowiadam umowę o pracę zawartą między nami dnia (data zawarcia umowy) na mocy art. XXX Kodeksu pracy. Wypowiedzenie to nastąpi z dniem (data rozwiązania umowy).

Z poważaniem, (podpis)”

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem lub zgłosić się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jeśli jesteś osobą niepełnosprawną).

Kiedy można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?

W Polsce istnieją dwa rodzaje umów o pracę, które mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem: umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony.

 1. Umowa na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem, jeśli termin jej trwania został wyznaczony na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
 2. Umowa na czas nieokreślony może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez obie strony. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika. Im dłuższy staż pracy, tym dłuższy okres wypowiedzenia. Oto szczegóły dotyczące okresu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony:
 • do 6 miesięcy stażu pracy – 1 tydzień
 • od 6 miesięcy do 3 lat stażu pracy – 2 tygodnie
 • od 3 lat do 10 lat stażu pracy – 4 tygodnie
 • powyżej 10 lat stażu pracy – 6 tygodni

Okres wypowiedzenia a odprawa

Pamiętaj, że jeśli umowa o pracę zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odprawy. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy pracownika i wynosi:

 • do 6 miesięcy stażu pracy – 1/2 miesięcznego wynagrodzenia
 • od 6 miesięcy do 3 lat stażu pracy – 1 miesięczne wynagrodzenie
 • od 3 lat do 10 lat stażu pracy – 1,5 miesięcznego wynagrodzenia
 • powyżej 10 lat stażu pracy – 2 miesięczne wynagrodzenia

Zapisz się do newslettera

Czytaj także

Faktura zaliczkowa – kompendium wiedzy

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rachunkowym, który stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki na poczet przyszłych usług lub dostaw towarów. Zawiera ona informacje o nabywcy i sprzedawcy, opisie i cenie towarów lub usług oraz kwocie zaliczki i jej uzasadnieniu. Faktura zaliczkowa...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. W przeciwieństwie do rozwiązania umowy z powodu wypowiedzenia, w tym przypadku obie strony dochodzą do porozumienia i zgodnie zawierają umowę o...

Pozyskiwanie klientów do sklepu internetowego. Najlepsze sposoby

Sklep internetowy to obecnie jedna z najważniejszych form sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest dotarcie do klientów z całego świata, bez względu na lokalizację. Jednak pozyskanie klientów i utrzymanie ich lojalności to nie lada wyzwanie. Oto kilka sposobów na pozyskanie...