sobota, 1 kwietnia, 2023

Biznes, gospodarka, finanse

Faktura zaliczkowa – kompendium...

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rachunkowym, który stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki na poczet...

Wypowiedzenie umowy o pracę...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku...

Pozyskiwanie klientów do sklepu...

Sklep internetowy to obecnie jedna z najważniejszych form sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest...

Sklep internetowy – jaką...

Istnieje wiele platform (CMS) do tworzenia sklepów internetowych, takich jak Magento, Shopify, WooCommerce,...
Strona głównaPoradnikiKadryUmowa-zlecenie 2023 -...

Umowa-zlecenie 2023 – kompendium aktualnej wiedzy

Umowa zlecenie to jedna z form współpracy między przedsiębiorcami, która pozwala na świadczenie usług na rzecz zlecającego bez stałego związku pracy. Jest to popularna forma współpracy w wielu branżach, jednak nie jest ona bez wad i niesie ze sobą pewne ryzyko dla obu stron. W artykule omówimy zasady umowy zlecenia, jej warunki, a także korzyści i zagrożenia dla zlecającego i zleceniobiorcy. Przedstawimy również przykłady sytuacji, w których umowa zlecenie jest szczególnie przydatna oraz te, w których lepiej unikać tej formy współpracy.

Jakie są różnice między umową-zleceniem a umową o pracę?

Umowa zlecenie różni się od umowy o pracę przede wszystkim tym, że zlecenie jest jednorazowym zadaniem lub serią zadań, które zleceniobiorca wykonuje dla zlecającego, a umowa o pracę oznacza stały związek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Inne różnice to:

 • Zleceniobiorca nie jest uważany za pracownika i nie ma prawa do takich świadczeń jak urlop czy zwolnienie lekarskie
 • Zlecenie nie podlega przepisom dotyczącym płacy minimalnej i nie ma wymogu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia się od wypadków, podczas gdy pracownik jest objęty ubezpieczeniem przez pracodawcę
 • Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za swoje podatki i składki zdrowotne, podczas gdy pracownik ma je opłacane przez pracodawcę.
 • Zleceniobiorca nie ma prawa do płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego, podczas gdy pracownik ma prawo do tych świadczeń.
 • Zleceniobiorca nie ma prawa do ochrony przed zwolnieniem, podczas gdy pracownik ma takie prawo.
 • Umowa zlecenie nie jest regulowana przez Kodeks Pracy, podczas gdy umowa o pracę jest regulowana przez Kodeks Pracy i inne przepisy prawne dotyczące prawa pracy.

Warto pamiętać, że umowa zlecenie jest często stosowana przez pracodawców jako sposób na obejście obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika, dlatego należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy przed jej podpisaniem.

Co musi się znaleźć w umowie-zleceniu?

Aby umowa zlecenia była ważna i ważnie zawarta, musi zawierać kilka kluczowych zapisów. Oto kilka przykładów:

 • Nazwę i adres zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy.
 • Przedmiot zlecenia, czyli dokładnie określone działanie lub usługę, którą zleceniobiorca ma wykonać.
 • Termin wykonania zlecenia lub okres, w którym zlecenie ma być wykonane.
 • Kwotę wynagrodzenia za wykonanie zlecenia oraz sposób jego rozliczenia.
 • Warunki odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykonania zlecenia.
 • Informację, czy zlecenie jest wykonywane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego czy też innego prawa.

Są to tylko przykłady zapisów, które mogą się znaleźć w umowie zlecenie, jednak każda umowa jest inna i może zawierać różne zapisy, które będą odpowiadały potrzebom obu stron. Ważne jest, aby obie strony dokładnie przeczytały i zrozumiały treść umowy przed jej podpisaniem.

Kiedy warto zawrzeć umowę-zlecenie?

Umowa zlecenie jest często wybierana w sytuacjach, gdy zleceniodawca potrzebuje wykonania określonej usługi lub działania, ale nie chce zatrudniać pracownika na stałe. Umowa zlecenie jest również często wykorzystywana, gdy praca jest tymczasowa lub sezonowa.

Niektóre przykłady sytuacji, w których warto rozważyć zawarcie umowy zlecenia:

 • Jeśli potrzebujesz wykonanie jednorazowego projektu lub usługi, np. przygotowanie grafik do kampanii reklamowej.
 • Jeśli potrzebujesz wykonanie pracy tymczasowej, np. pracy sezonowej, takiej jak praca w sklepie podczas świąt.

Umowa zlecenie jest często wybierana w sytuacjach, gdy zleceniodawca potrzebuje wykonania określonej usługi lub działania, ale nie chce zatrudniać pracownika na stałe. Umowa zlecenie jest również często wykorzystywana, gdy praca jest tymczasowa lub sezonowa.

Niektóre przykłady sytuacji, w których warto rozważyć zawarcie umowy zlecenia:

 • Jeśli potrzebujesz wykonanie jednorazowego projektu lub usługi, np. przygotowanie grafik do kampanii reklamowej.
 • Jeśli potrzebujesz wykonanie pracy tymczasowej, np. pracy sezonowej, takiej jak praca w sklepie podczas świąt.
 • Jeśli potrzebujesz wykonanie pracy specjalistycznej, np. pracy informatyka, który ma zająć się rozwiązaniem problemów z oprogramowaniem lub projektowaniem strony internetowej.
 • Jeśli chcesz zatrudnić kogoś na stałe, ale nie jesteś pewien, czy będziesz potrzebował tej osoby przez dłuższy czas. W takim przypadku, umowa zlecenie pozwala na elastyczne zakończenie współpracy, jeśli okazało się, że praca nie jest już potrzebna.

Jednakże, umowa zlecenie nie jest odpowiednia dla sytuacji, gdy zleceniodawca potrzebuje pracownika na stałe lub pracownik wykonuje pracę pod kontrolą zleceniodawcy. W takim przypadku, lepszym rozwiązaniem jest umowa o pracę.

Jakie składki odprowadzane od umowy-zlecenia?

Umowy zlecenia podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podobnie jak umowy o pracę. Zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podobnie jak przedsiębiorca. Zleceniodawca natomiast jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia zleceniobiorcy i nie jest odpowiedzialny za odprowadzanie składek.

Dodatkowo, zleceniobiorca może być zobowiązany do odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia.

Istotne jest aby zleceniodawca oraz zleceniobiorca dokładnie przestrzegali przepisów dotyczących umowy zlecenia, ponieważ nieprawidłowe rozliczanie umowy zlecenia może prowadzić do nieprawidłowości składek oraz kar finansowych.

Wypowiedzenie umowy-zlecenia

W przypadku umowy-zlecenia, wypowiedzenie może nastąpić zarówno ze strony zlecającego, jak i zleceniobiorcy. Zgodnie z polskim prawem, w przypadku braku wyraźnie określonego terminu wypowiedzenia w umowie, strony mogą wypowiedzieć ją z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku gdy termin wypowiedzenia zostanie określony krótszy niż 14 dni, jest on niezgodny z prawem i nie wiąże stron. Warto pamiętać, że w przypadku nieodebrania wypowiedzenia przez zleceniobiorcę, umowa uważa się za rozwiązaną z upływem terminu wypowiedzenia.

Kontrowersje wokół umowy-zlecenie

stanowią one formę oszustwa na rynku pracy. Wiele osób argumentuje, że umowy-zlecenia służą pracodawcom do uniknięcia kosztów związanych z pracownikami, takich jak składki na ubezpieczenia czy podatki, a także do ominięcia pewnych obowiązków wobec pracowników, takich jak urlopy czy płatne nieobecności.

Inni natomiast uważają, że umowy-zlecenia są ważnym instrumentem dla przedsiębiorców, pozwalającym na elastyczne dostosowywanie siły roboczej do potrzeb biznesowych, a także dającym możliwość zatrudnienia ludzi na krótkie okresy czasu, co jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Zapisz się do newslettera

Czytaj także

Faktura zaliczkowa – kompendium wiedzy

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rachunkowym, który stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki na poczet przyszłych usług lub dostaw towarów. Zawiera ona informacje o nabywcy i sprzedawcy, opisie i cenie towarów lub usług oraz kwocie zaliczki i jej uzasadnieniu. Faktura zaliczkowa...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. W przeciwieństwie do rozwiązania umowy z powodu wypowiedzenia, w tym przypadku obie strony dochodzą do porozumienia i zgodnie zawierają umowę o...

Pozyskiwanie klientów do sklepu internetowego. Najlepsze sposoby

Sklep internetowy to obecnie jedna z najważniejszych form sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest dotarcie do klientów z całego świata, bez względu na lokalizację. Jednak pozyskanie klientów i utrzymanie ich lojalności to nie lada wyzwanie. Oto kilka sposobów na pozyskanie...