sobota, 1 kwietnia, 2023

Biznes, gospodarka, finanse

Faktura zaliczkowa – kompendium...

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rachunkowym, który stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki na poczet...

Wypowiedzenie umowy o pracę...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku...

Pozyskiwanie klientów do sklepu...

Sklep internetowy to obecnie jedna z najważniejszych form sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest...

Umowa-zlecenie 2023 – kompendium...

Umowa zlecenie to jedna z form współpracy między przedsiębiorcami, która pozwala na świadczenie...
Strona głównaPoradnikiKadryZaświadczenie o zarobkach...

Zaświadczenie o zarobkach – wzór dokumentu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – podstawowe informacje

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest dokumentem potwierdzającym, że osoba jest zatrudniona przez danego pracodawcę oraz jakie są jej zarobki. Jest to często wymagane przez banki przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę, przez urzędy pracy przy ubieganiu się o zasiłek czy przez firmy ubezpieczeniowe przy ubezpieczaniu.

W zaświadczeniu zazwyczaj zawarte są następujące informacje:

 1. Dane pracodawcy: nazwa firmy, adres, numer NIP
 2. Dane pracownika: imię i nazwisko, numer PESEL, adres, data zatrudnienia, stanowisko
 3. Informacje o zarobkach: wysokość wynagrodzenia, czas trwania umowy o pracę, częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest dokumentem poufnym, który pracodawca jest zobowiązany przedstawić tylko na żądanie pracownika lub na podstawie pisemnej prośby pracownika, która powinna być potwierdzona przez pracodawcę.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w systemach kadrowych

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia oraz wysokość otrzymywanych wynagrodzeń przez pracownika w danej firmie. Jest ono często wymagane przy staraniu się o kredyt, pożyczkę lub inne zobowiązania finansowe. W systemach kadrowych, zaświadczenie to może być generowane automatycznie przez oprogramowanie kadrowo-płacowe, co ułatwia i przyspiesza proces jego wystawienia.

Do czego może być przydatne zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach może być przydatne w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Staranie się o kredyt lub pożyczkę – banki i inne instytucje finansowe często wymagają zaświadczenia o zarobkach jako dowodu na to, że klient jest w stanie spłacić zobowiązanie.
 • Staranie się o mieszkanie na wynajem – właściciele mieszkań często wymagają zaświadczenia o zarobkach jako dowodu na to, że najemca jest w stanie płacić czynsz.
 • Staranie się o pracę – niektóre firmy mogą wymagać zaświadczenia o zarobkach jako części procesu rekrutacji.
 • Staranie się o zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy wymaga informacji o zarobkach za okres zatrudnienia aby przyznać zasiłek.
 • Potrzeba udowodnienia swoich dochodów – w przypadku kiedy jesteśmy zobowiązani do udowodnienia swoich dochodów np. podczas rozwodu, sprawy spadkowej itp.
 • Potrzeba udowodnienia zatrudnienia – w przypadku kiedy potrzebujemy udowodnić okres zatrudnienia np. przy ubieganiu się o emeryturę czy też odszkodowanie.

Co musi zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać następujące informacje:

 • Nazwę i adres pracodawcy oraz numer NIP
 • Imię i nazwisko pracownika, jego PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu
 • Okres zatrudnienia (datę rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia lub aktualną datę)
 • Stanowisko/zajmowane stanowisko oraz opis wykonywanej pracy
 • Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia brutto, netto, składki zdrowotne i emerytalne.
 • Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym i emerytalnym
 • Podpis i pieczątka pracodawcy

Niektóre z tych informacji mogą różnić się w zależności od potrzeb i wymagań instytucji, która wymaga zaświadczenia. ważne by dokument był opatrzony pieczątką i podpisem osoby uprawnionej oraz był ważny i aktualny.

Zapisz się do newslettera

Czytaj także

Faktura zaliczkowa – kompendium wiedzy

Faktura zaliczkowa jest dokumentem rachunkowym, który stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki na poczet przyszłych usług lub dostaw towarów. Zawiera ona informacje o nabywcy i sprzedawcy, opisie i cenie towarów lub usług oraz kwocie zaliczki i jej uzasadnieniu. Faktura zaliczkowa...

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór z omówieniem

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. W przeciwieństwie do rozwiązania umowy z powodu wypowiedzenia, w tym przypadku obie strony dochodzą do porozumienia i zgodnie zawierają umowę o...

Pozyskiwanie klientów do sklepu internetowego. Najlepsze sposoby

Sklep internetowy to obecnie jedna z najważniejszych form sprzedaży. Dzięki niemu możliwe jest dotarcie do klientów z całego świata, bez względu na lokalizację. Jednak pozyskanie klientów i utrzymanie ich lojalności to nie lada wyzwanie. Oto kilka sposobów na pozyskanie...